SYGM Yeni Sosyal Yardım Programlarının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarına Devam Ediyor

Genel Müdürlüğümüz 3294 sayılı Kanun kapsamında ülkemizde her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığı ile yürütmüş olduğu sosyal yardım programlarını geliştirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik işbirliği çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kanser ve verem gibi sosyal ve mali statü kaybına yol açan ağır kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza yönelik düzenli ve nakdi bir yardım programı geliştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çerçevede işbirliğine yönelik ilk toplantı Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen ayni ve nakdi yardım programlarından 2015 yılında yaklaşık 3 milyon hanede yaşayan vatandaşımız faydalanmıştır.


Sonraki Sayfa: Dünya Gıda Programından Genel Müdürlüğümüze Ziyaret

Önceki Sayfa : Başbakanlıktan Hayırlı Olsun Ziyareti