Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca zorunlu askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programı başlatılmıştır.
 
Yardım Programına İlişkin Genel Bilgiler
 
Başvuru Koşulları
 
Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin[1] muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıylaaskerin annesi programdan faydalandırılacaktır.
 
 Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr isebaşvuru önceliği annenindir;  anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
 
 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da faydalanabilmektedir. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi programından da faydalanmaya devam edebilmektedirler.
  
Gerekli Belgeler
 
Başvuran kişinin TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı.
Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.[2]
Ödeme Miktarı, Periyodu ve Süresi
 
Aylık 275TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır.
 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmektedir.

Genel Başvuru ve Onay Süreci[3]
 
Vatandaşlarımız resmi ikametgâhlarının olduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurur.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden kişinin merkezi bilgileri sorgulanır. (Sosyal güvence ve aylık bilgileri, Tapu ve Araç kayıtları, diğer kurum yardımları, vb.)

Vakıf Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri hane ziyareti yapar ve tespit tutanağı tutar.

Vakıf Mütevelli Heyeti sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını alır ve onaylar.

Başvuruları Mütevelli Heyetince onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT aracılığı ile yapılır.
 
 
 
 
 
[1] Mütevelli Heyeti : Vali/Kaymakamın başkanlığında toplanan aralarında Milli Eğitim, Sağlık, Tarım, Maliye il/ilçe müdürlerinin ve müftünün olduğu atanmış üyelerin, Belediye Başkanı ve Muhtarların olduğu seçilmiş üyelerin ve STK temsilcilerinin oluşturduğu vakıf karar organıdır. 
[2] Başvuran kişinin eşinin/oğlunun asker olup olmadığı veya askerlik hizmetinin devam edip etmediği bilgisi elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı’ndan temin edilmektedir. 
[3] Başvuru ve onay süreci en fazla 1 ay sürmektedir.