Yaşlı ve Engellilere Yönelik Yardımlar

Yaşlılık Yardımı
2022 sayılı Kanun doğrultusunda;


 • 65 yaşını doldurmuş olan,
 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
 • Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 • Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
 • Kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

2022 sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan Engelli Yardımları

1. %40-%69 arası oranında engeli bulunan vatandaşlarımıza yönelik ödemeler:

 • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
 • %40-%69 arası oranda engelli olan,
 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
 • Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 • Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
 • Talebine rağmen işe yerleştirilemeyen,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Bu yardım 65 yaşın doldurulmasından önce bağlanmışsa aynen ödenmeye devam edilmektedir.

2. %70 ve üzeri oranda engeli bulunan vatandaşlarımıza yönelik ödemeler:

 • 18 yaşından büyük olan,
 • %70 ve üzeri oranda engelli olan,
 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
 • Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 • Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

3. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Yardımı

Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, aynı hanede ikamet ettiği, 18 yaşından küçük, %40 ve üzeri oranda engelli yakını olan,

 • Nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
 • 2828 sayılı Kanun kapsamında harçlık almayan,
 • Sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
 • Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
 • %70 ve üzeri Engelli aylığı almayan,

hane içinde kişi başına düşen otalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.

Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar 

Mayıs 2011'e kadar 3 aylık sürede başvuru yapan kişilere yönelik sürdürülen yardımlardır. Bu yardımlara yeni başvuru alınmamaktadır.

Evde Bakım Yardımı

2828 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi hükmü ve ilgili mevzuatı gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.

Bu yardımdan;

 • En az %50 engelli ve ağır engelli durumu bölümü "evet" ibareli olan,
 • İl Müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetince bakıma ihtiyacı olan engelli olduğu tespit edilen,

hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan kişiler faydalanabilmektedir.