Fon Kurulu Sekretaryası

Fon Kurulu Sekretaryasının görevleri şunlardır:

a) Fon kurulunun toplantı duyurusunu ve çağrısını yapmak, gündemini hazırlamak.

b) Fon Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yazılı kurul kararını oluşturmak.

c) Fon Kurulu kararlarını Fon Kurulu Başkanı ve üyelerinin imzasına sunmak.

ç) Başbakan tarafından onaylanan  Fon  Kurulu  kararlarının  birer  örneğini  Fon  Kurulu Başkanı ve üyelerine sunmak ve Genel Müdürlük birimlerine intikal ettirmek.

d) Fon Kurulu kararlarının basılı ve manyetik ortamda arşivlenmesini sağlamak.

e) Genel Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmektir.