Genel Müdür Yardımcıları

Şuayip TUNÇAL
Genel Müdür YardımcısıŞuayıp Tunçal

1975 yılında Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Akdağmadeni İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimini ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Bölümünde tamamladı.

1999 – 2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda ifa ettiği öğretmenlik ve idarecilik görevlerinin ardından 2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atandı.

26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/518 sayılı Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Evli ve 2 çocuğu olan Şuayıp TUNÇAL orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Mustafa TARLACI
Genel Müdür YardımcısıMustafa Tarlacı

1960 yılında Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Afyon İmam Hatip Lisesinde tamamladı.
1983 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1984 yılında Ankara Çubuk İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik görevine başladı. Aynı okulda idarecilik görevlerinde bulundu.
1988 yılında Devlet Memurları Yabancı Diller Okulunu bitirdi.
1996 – 1997 yıllarında (mülga) Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğünde sırasıyla Burdur ve Şırnak illerinde il müdürlüğü yaptı.
2002 yılında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Danışmanlığına getirildi. Ardından Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna Müşavir olarak atandı.
2004 – 2009 yılları arasında Dinar Belediye Başkanlığı hizmetinin sonrasında 61 ve 62 nci Hükümetlerde sırasıyla Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir BOZDAĞ’ın özel kalem müdürlüğünü yürüttü.
28/08/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/485 sayılı Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
Milli Türk Talebe Birliği, Milli Gençlik Vakfı ve Memur Sendikaları Konfederasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan ve orta seviyede Arapça ve İngilizce bilen Mustafa TARLACI evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cahit DURMUŞ
Genel Müdür YardımcısıCahit DURMUŞ

1973 yılında doğdu. İlköğrenimini Elazığ’da, Orta ve Lise eğitimini Tunceli’de tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını ise 2000 yılında yine aynı Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Banka Bilançoları Üzerindeki Etkileri’ adlı tezi ile tamamladı.
1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında ‘Sıcak Para, Dış Denge ve Kamu Finansmanı Sorunu: Türkiye Örneği’ başlıklı tezi ile Başbakanlık Uzmanı oldu.
1997 – 2015 yılları arasında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde;

  • Uluslararası anlaşmalar ve uygun bulma kanunlarının incelenmesi ve TBMM sürecinin takip edilmesi,
  • Bakanlıkların personel, kadro ve teşkilatlanmaları ile ekonomik ve mali, sosyal ve kültürel konulara ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının incelenmesi,

konularında çalıştı.
Türkiye Ekonomisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ‘Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Ödemeler Bilançosu Kısıtı’ başlıklı makalesi 2015 yılında yayımlandı.
Kamu Kalite Derneği kurucu üyeliği, Başbakanlık Kaliteli Mevzuat ve Daha İyi Düzenleme Grubu üyeliği ve Türkiye Yelken Federasyonu Denetim Kurulu üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
28/08/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/453 sayılı Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
Evli ve 2 çocuğu olan Cahit DURMUŞ iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ramazan ÖZDAĞ
Genel Müdür Yarcımcısı V.Ramazan Özdağ

1966 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi MMYO Maliye bölümünden, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Memuriyet hayatına 1989 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak başladı. 2006 yılından açılan sınavla Gelir Uzmanı oldu. 01.07.2008 tarihinden itibaren geçici görevlendirme ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığında görevlendirildi. 18.11.2011 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığına 25.09.2012 tarihinde asaleten atandı. 21.08.2014 tarihinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Özdağ, Maliye Bakanlığında uzman yardımcılarının hizmet içi eğitimlerinde ‘MTV uygulamaları’, SYD Vakıf Müdürlerine ‘Vakıflarda Vergi Uygulamaları’ dersleri verdi. 

Fon bütçesi ve muhasebesi alanında uzman olan Özdağ evli ve 2 çocuk babasıdır.