Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

15 Kasım 2017Paylaş
a-A+

Bakanlığımızın 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler Sayın Bakanımız Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu sunum ile başladı.

Bakanımız Sayın KAYA, Bakanlığımızın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumu öncesinde, milletvekillerine sevgi evlerinde kalan çocukların yaptığı resimleri hediye etti.

Irak'ta meydana gelen depremden dolayı Irak halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan KAYA, Türkiye'nin Irak'ın yanında olacağını söyledi.

Son 15 yılda sosyal devlet anlayışı ve uygulamalarında büyük bir hamle gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kaya, gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerin yapıldığını, kurumsal kapasitenin ve sosyal yardımlara ayrılan mali kaynağın büyük oranda artırıldığını dile getirdi.

Bakanımız Sayın KAYA ayrıca "Sosyal yardımlara ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,4 milyar lira iken, 2016 itibarıyla bu miktar 32 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın, 2017 yılı sonunda yaklaşık 38.3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sayın KAYA, Türkiye'de sosyal yardım artış trendinin azaldığı, yardımların insan onurunu zedeleyici şekilde yapıldığı yönündeki eleştiriye karşılık, şunları söyledi:

"OECD ortalamasında sosyal yardımların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı, yüzde 2,5 seviyelerinden 2,23 seviyesine düşerken, Türkiye'de bu oran yıllar içinde sürekli artış göstermekte. 2002 yılında sadece binde 5 olan sosyal harcamalar 2015'te yüzde 1.37'ye, 2016'da yüzde 1.49'a çıkmış olup, 2017'de de yüzde 1.58'e yükseleceğini tahmin ediyoruz. OECD ülkelerinde bu oran azalış trendindeyken, ülkemizde son yıllarda sürekli arttığını ifade etmek istiyorum. Sosyal yardımların onur kırıcı şekilde verildiğine yönelik ithamları ise asla kabul etmemiz mümkün değil. Zira bizler sosyal yardımların sunumunda insanı merkeze alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Biz yardım kuyrukları dönemini sona erdirdik."
Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemiyle insan onuruna yakışır şekilde, hak temelli sosyal yardım anlayışını getirdiklerini anlatan Bakanımız Sayın KAYA, sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırıldığını aktardı.
Bakanımız Sayın KAYA, yardım programlarından faydalanan vatandaşlara 2 milyon adet sosyal yardım kartı adı altında "PTT kart" dağıtıldığını hatırlattı. Vatandaşların "PTT kart" ile ATM'lerden paralarını çekebildiğini, 700 bin kişiye SMS ile yardımların hesaba yattığı bilgisinin verildiğini vurgulayan Bakan KAYA, "Parasını çekmeye gidemeyecek durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza talep etmeleri halinde evlerinde, kapılarında teslim edilmekte. Yakacak yardımları vatandaşların kapısına kadar götürülmekte" diye konuştu.

"Vakıflara gönderilen periyodik payları neye göre ve ne kadar gönderiyorsunuz?" sorusuna karşılık ise Bakanımız Sayın KAYA, "Biz, 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına, her ay 113 milyon tutarında periyodik pay adı altında ödenek gönderiyoruz" yanıtını verdi. Bakan KAYA, SYD Vakıflarının cari harcamalarını ve süreli yardım faaliyetlerini bu kaynaklardan yaptıklarını belirterek, mevzuat gereği düzenli şekilde uygulanan sosyal yardım programları takviminin seçim takviminden tamamen bağımsız şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Evde bakım yardımlarının ayda bir, yaşlı ve engelli yardımlarının üç ayda bir, diğer düzenli yardımların iki ayda bir, yakacak yardımlarının da kış ayları başlamadan önce yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Kaya, "Yürütülen bu yardımlarla seçimler arasında bağ kurmak asla rasyonel bir yaklaşım değildir" dedi.

Bir milletvekilinin "Sosyal yardımlarda siyasi ayrımcılık yapılıyor" şeklindeki iddiasına, sosyal yardımların verilme esaslarının ilgili mevzuatta net bir şekilde belirlendiğine dikkati çeken Bakan KAYA, "Bütün sosyal yardımlarımızda kriterlerimiz objektif olarak belirlenmiştir. Bu kriterlere göre sosyal yardım almaya hak kazanıp da siyasi görüşüne göre engellenen, mağdur edilen tek bir vatandaşımız bile bulunmamaktadır. Mağduriyetin ve muhtaçlığın ideolojisi olmaz. Sosyal yardımların siyasi bakışla yapıldığı ithamını asla ve asla kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan KAYA, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik sürdürülen nakdi programda eşin vefat etmesi, sosyal güvencenin bulunmaması, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımda askerlik hizmetinin yapılıyor olması, engelli aylıklarında kişinin engelli olması ve sosyal güvence kapsamında olmaması gibi somut, objektif yararlanma şartlarının bulunduğunu vurguladı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının nerelere aktarıldığına ilişkin soruya karşılık Bakan KAYA, şunları söyledi:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları sadece bu kanun kapsamında kurulan, başkanlığını vali ve kaymakamlarımızın yürüttüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, ücretsiz kitap, öğle yemeği yardımları için Milli Eğitim Bakanlığına ve sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'ye aktarılmakta. Söz konusu vakıflarımız ve bahsedilen kamu kurumları dışında herhangi bir vakfa, derneğe veya sivil toplum kuruluşuna tek kuruş kaynak aktarılmamıştır."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi.

Haberin Fotoğrafları