Sağlık Yardımları

Engelli İhtiyaç Yardımları

Sosyal güvenceden yoksun engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

Sağlık yardımı kapsamında; yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı olmayan vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri ile sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktayken 01.01.2012 tarihi itibarıyla 5510 Sayılı Kanunun GSS hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm vatandaşlarımızın tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri GSS kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriteri şartını sağlayan vatandaşlarımızın sağlık sigortası primleri Bakanlığımız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenir.

Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi

Şartlı Sağlık Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu alanda yapılan aylık ödemeler çocuk başına 30 TL’dir. Kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı Gebelik yardımlarI şu şekildedir:

Doğumun hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 75 TL.

Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL.

Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL.