İstihdam Daire Başkanlığı


GÖREVLER


a) Çalışabilir durumdaki işsiz sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek, bunları uygulamak ve konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

b) İstihdam ve sosyal yardım arasındaki bağlantının etkinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri başta İŞKUR olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüterek sosyal yardımların istihdamı teşvik edecek şekilde kurgulanmasının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

c) Sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik istihdam teşvikini artıracak ulusal ve uluslararası hibe programlarını izlemek ve imkân olduğu takdirde vakıflar aracılığıyla uygulamak.

ç) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek.

d) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 

İstihdam Daire Başkanlığı Birimleri
 

1.    Araştırma Birimi
2.    Program Yürütme Birimi
3.    Raporlama Birimi
4.   Yaygınlaştırma Birimi
 

Genel Yazı ve Genelgeler
 

14.04.2014 tarih ve 2014/4 sayılı Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar  - Genelge
 

27.11.2013 ve 123308 sayılı Toplum Yararına Programlara Yönlendirme - Genel Yazı