Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı


GÖREVLER
 

a) Vakıflar tarafından geliştirilen gelir getirici ve sosyal amaçlı projelerin (vakıf modernizasyonu, barınma ve yurt projeleri hariç) norm, standart ve destek esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Vakıflarca geliştirilen gelir getirici ve sosyal amaçlı projeleri değerlendirerek Fon Kurulunun onayına sunmak.

c) Gelir getirici ve sosyal amaçlı projelerle ilgili konularda vakıfları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Sosyal yardımların hedef kitlesinde yer alan kişiler için ilgili kamu kurumları ile işbirliği içinde gelir getirici projeler ile sosyal amaçlı projeler hazırlamak ve bu projeleri vakıflar aracılığıyla uygulamak.

d) Kaynak aktarım talimatlarını Fon Kurulu kararlarına uygun olarak düzenlemek.

e) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

f) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.
 

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı Birimleri
 

1.    Proje Geliştirme Birimi
2.    Proje Değerlendirme Birimi
3.    Proje İzleme Birimi


PROJE DESTEK ESASLARI

EKLER:
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4
Ek-5a
Ek-5b
Ek-6