Uzmanlık Tezleri

2010 Yılında Yayımlanan Uzmanlık Tezleri
1. Yoksullukla Mücadelede Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak Modellenmesi - Ersin Biçer2. Türkiye'de Çocuk Yoksullugu - Şebnem Avşar Kurnaz3. Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri - Samet Güneş4. Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye - Pınar Günal5. Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği - M. Seyid Pehlivan6. Küreselleşme ve Yoksulluk Birleşmiş Milletler UNDP ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz - Münir Tireli7. Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi - Tijen Şahin8. Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği Sorunlar Çözüm Önerileri - Ozan İlter9. Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki Keçiören Örneği - Semiha Boybek10. ŞNT Programı için Yapılan Başvuruların Zaman Serileri ile Modellenmesi - Ahmet Fatih Ortakaya11. Ülkemiz Vatandaşı Olmayanlara Yapılan Sosyal Yardımlar Bir Politika Önerisi Denemesi - M. Ali Küçükçavuş12. Yoksulluk Kültürü Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış - Fatih Özdoğan13. Yoksullukla Mücadelede Avrupa'nın ve Türkiye'nin Sosyal Yardım Modeli - Ersin Kaya14. Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü - Ferhat Odabaşı15. Türkiye’de ve Dünyada Şartlı Nakit Transferi Uygulamaları - Caner Esenyel16. Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları - N. Janset Dinçoflaz17. Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI